▶️구성-  본품+더스트
▶️사이즈 ㅡ 클러치 30.5×20  (미세오차허용)
                    반지갑 11×9 (미세오차허용)  
 
▶️색상ㅡ블랙  
 
ㆍ디테일.실밥.부자재등등 최고퀄리티
ㆍ최고급 가죽사용.
 .  수입박스물류 특성상 자연스레 펴지는
    미세 가죽구김으로 인한 교환.반품은
    안됩니다